Schriftelijke vraag E-3450/05 van Mogens Camre (UEN) aan de Commissie. De interpretatie van de Commissie van het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-464/02