Zaak C-5/05: Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden, van 7 januari 2005, om een prejudiciële beslissing in het geding tussen de Staatssecretaris van Financiën en B.F. Joustra