Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 37/2004 van 23 april 2004 tot wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst