Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde dinocap op te nemen als werkzame stof