Zaak F-21/06: Beroep ingesteld op 2 maart 2006 — Da Silva tegen Commissie