Verordening (EG) nr. 286/2006 van de Commissie van 16 februari 2006 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2093/2005