Priporočilo Nadzornega organa EFTA št. 193/04/COL z dne 14. julija 2004 o priglasitvah, rokih in posvetovanjih, predvidenih v členu 7 Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve