Aanbeveling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 193/04/COL van 14 juli 2004 betreffende kennisgevingen, termijnen en raadplegingen als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten