PROPCELEX 2004/483/: 2004/483/EG#BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 inzake de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten met betrekking tot wijzigingen van bijlage I bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten betreffende de wederzijdse erkenning en bescherming van de benamingen van gedistilleerde dranken, in verband met de uitbreiding (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1566)