Schriftelijke vraag P-008510/11 José Manuel Fernandes (PPE) aan de Commissie. Stand van zaken bij de uitvoering van de voorbereidende actie Je eerste Eures-baan