Beschikking van de Commissie van 14 oktober 2004 betreffende de lijsten van programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van controleprogramma’s ter voorkoming van zoönoses die in 2005 in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4010) (2004/695/EG)