Schriftelijke vraag E-4362/06 van Alyn Smith (Verts/ALE) aan de Commissie. Road Equivalent Tariff (RET)