Zaak C-312/05 P: Hogere voorziening, op 8 augustus 2005 ingesteld door TeleTech Holdings, Inc. tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 25 mei 2005 in zaak T-288/03, TeleTech Holdings, Inc. tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (interveniënte: Teletech International, S.A.)