Schriftelijke vraag E-0802/06 van Neil Parish (PPE-DE) aan de Commissie. Proeven op primaten in Duitsland