Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2000 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών