Beschikking van de Commissie van 01/12/2005 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.3973 - CMA CGM / DELMAS) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)