Schriftelijke vraag E-1213/05 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Toetreding van China tot de WTO