Zaak F-120/06 R: Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 14 december 2006 — Dálnoky/Commissie (Kort geding — Aankondiging van vergelijkend onderzoek — Ontvankelijkheid van beroep in hoofdzaak — Spoedeisendheid — Geen)