2006/417/EG: Beschikking van de Commissie van 20 april 2004 inzake de afsluiting van de ten aanzien van Italië, regio Friuli-Venezia Giulia, ingeleide procedure met betrekking tot wetsontwerp nr. 106/1/A Steun voor de totstandbrenging van infrastructuren en diensten in de sector goederenvervoer, voor de herstructurering van het wegvervoer en de ontwikkeling van gecombineerd vervoer (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1376) (Voor de EER relevante tekst)