Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Republiek Ierland met het oog op aanneming van een besluit van de Raad inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van de personeelsleden van Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))