P7_TA(2013)0039 Transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 februarie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate (COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD)) P7_TC1-COD(2012)0035 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 februarie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătateText cu relevanță pentru SEE