Besluit van het gemengd Comité van de EER nr. 58/97 van 31 juli 1997 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst