Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot intrekking van Richtlijn 72/462/EEG” (COM(2004) 71 def. - 2004/0022 (CNS))