Verordening (EG) nr. 1092/2006 van de Commissie van 14 juli 2006 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 13e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving waarin Verordening (EG) nr. 1898/2005 voorziet