Mål T-299/19: Talan väckt den 9 maj 2019 — VG mot kommissionen