Věc T-124/10: Usnesení Tribunálu ze dne 26. října 2015 – Lidl Stiftung v. OHIM – Vinotasia (VITASIA) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“