Kommissionens förordning (EG) nr 1480/2004 av den 10 augusti 2004, om fastställande av särskilda regler för varor som kommer från sådana områden där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen till sådana områden där denna regering utövar den faktiska kontrollen