Regulamentul (CE) nr. 1480/2004 al Comisiei din 10 august 2004 de stabilire a normelor specifice care se aplică mărfurilor provenind din zone unde Guvernul Ciprului nu exercită un control efectiv și care intră în zone unde acest guvern exercită un control efectiv$