Zaak C-42/04: Verzoek van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, van 23 januari 2004, om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Maatschap J.B. en R.A.M. Elshof en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit