Resolucija Evropskega parlamenta s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2004