Eiropas Parlamenta Rezolūcija ar komentāriem, kuri ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2004. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu