Euroopa Parlamendi Resolutsioon märkustega, mis on Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa