Schriftelijke vraag E-2844/06 van Jana Bobošíková (NI) aan de Commissie. Beperking vrij verkeer van personen