Kommissionens förordning (EG) nr 1724/2004 av den 1 oktober 2004 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 68:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999