Nariadenie Komisie (ES) č. 1724/2004 z 1. októbra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 68. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999