Komisijas Regula (EK) Nr. 1724/2004 (2004. gada 1. oktobris), ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 68. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999