Verordening (EG) nr. 1081/2004 van de Commissie van 8 juni 2004 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1431/94 met betrekking tot de geldigheidsduur van invoercertificaten in de sector slachtpluimvee