Rectificatie van directoraat-generaal Begroting — Kennisgeving van een vacature voor de functie van hoofdadviseur (AD 14) — Brussel — (Artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie) — COM/2016/10366 (PB C 188 A van 27.5.2016)