Четвърта директива на Комисията от 5 декември 1972 година относно установяване на общностни методи за анализ за официален контрол на храни за животни PROPCELEX