Zaak C-455/04: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 23 februari 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/55/EG — Asielbeleid — Massale toestroom van ontheemden — Tijdelijke bescherming — Minimumnormen — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)