Schriftelijke vraag E-7573/10 Niki Tzavela (EFD) aan de Raad. Gegijzeld door Somalische piraten