Schriftelijke vraag E-5893/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Verplaatsing van de industriële productie