Schriftelijke vraag E-7393/10 Georgios Papanikolaou (PPE) aan de Commissie. Het leren van vreemde talen door jongeren