Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door Nederland Uitbraak van COVID‐19 (Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van COVID‐19 in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en opleidingen waarin de vervoerswetgeving voorziet (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 10)) 2020/C 182 I/02