Schriftelijke vraag E-009596/11 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. VP/HR — NAVO-aanvallen tegen de burgerbevolking in Kosovo