Zaak T-235/05: Beroep, op 20 juni 2005 ingesteld door Jan Siffert tegen Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen