Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4470 — Apollo Group/Jacuzzi Brands) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst