Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1062/2011 van de Commissie van 20 oktober 2011 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen