Schriftelijke vraag E-1667/10 van Chris Davies (ALDE) aan de Raad. Tony Blair: speciaal gezant van het Midden-Oostenkwartet