Schriftelijke vraag E-2206/10 van Diogo Feio (PPE) aan de Commissie. Less Meat = Less Heat